trò chơi Thu thập những quả trứng! online

trò chơi Collect the eggs!

Thu thập những quả trứng! (Collect the eggs!):

Thỏ với một cái giỏ trong tay mình về phía trước, và khi bầu trời sẽ sụp đổ trứng Phục sinh, sau đó sẽ phân phối lại cho con như một món quà. Khi những quả trứng bắt đầu rụng, chạy thỏ, vì vậy mà nhiều trứng vào giỏ, nhưng phải cẩn thận mà k có thể rơi từ bầu trời và một quả trứng màu đen, trong thời gian sẽ làm cho con thỏ của chúng tôi cố định.