trò chơi Delicious sushi online

trò chơi Sushi Spectacular

Delicious sushi (Sushi Spectacular):

Quản lý đầu bếp nhà hàng Nhật Bản, sử dụng nút chuột trái. Đối với đầu bếp trong nhà bếp không ngừng các đơn đặt hàng tiếp theo, bạn cần nhanh chóng thực hiện chúng. Thứ nhất, cho một buổi tập luyện, bạn cần phải làm cho bữa ăn của hai thành phần, sau đó ba, sau đó hai khóa học: thứ nhất và thứ hai. Tự tin sau khi đi qua tất cả những khó khăn bạn sẽ ủy thác quan trọng nhất - trà đạo.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa