trò chơi Isoball 2 online

trò chơi Isoball 2

Isoball 2 (Isoball 2):

Trong thế giới ảo của khối vuông là rất khó khăn để quản lý một đối tượng tròn, mà chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nhưng vẫn còn đó là giá trị cố gắng để làm điều đó, và sau đó là một đối tác tuyệt vời sẽ được cung cấp. Nhấn nút đặc biệt mà sẽ mất một loạt các hình dạng. Biến chúng thành một tư thế thoải mái và xây dựng một bàn đạp cho thế giới.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa