trò chơi Lượt mắt của con bò đực online

trò chơi Apple shooter

Lượt mắt của con bò đực (Apple shooter):

Kiểm tra độ chính xác bắn cung của họ, được chính xác trình táo nếu bạn của bạn gặp rắc rối không lớn. C mỗi cấp độ của khoảng cách đến mục tiêu mong muốn sẽ được tăng lên mà sẽ yêu cầu bạn phải chính xác hơn
trước khi bắn. Để kiểm soát, sử dụng chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa