trò chơi Plunk Pool online

trò chơi Plunk Pool

Plunk Pool (Plunk Pool):


Trong trò chơi này, bạn có để chơi một trò chơi bi-a, nhưng không phải trên bàn, và trong hồ bơi. Bạn phải làm cho các nét chính xác nhất và khéo léo để kiếm được càng nhiều điểm càng tốt. Chỉ cần chờ đợi cho bạn một loạt rất lớn của các cấp, mỗi trong số đó sẽ có trở ngại và khó khăn riêng của nó. Vâng, may mắn với trò chơi của bạn, và không đưa ra chán chính xác và nhanh nhẹn của bạn.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.