trò chơi Effing Worms 2 online

trò chơi Effing Worms 2

Effing Worms 2 (Effing Worms 2):

Effing Worms 2 - một trò chơi vui nhộn, nơi nhân vật chính - một con sâu phàm ăn. Ông luôn luôn muốn ăn và không có gì có thể dừng lại và thậm chí quân đội. Sau mỗi cấp độ, bạn sẽ mở ra những cải tiến mới, chẳng hạn như độ dày của sâu, tốc độ của nó, cánh và nhiều hơn nữa.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa