trò chơi Pizza xe tải online

trò chơi Pizzaboy

Pizza xe tải (Pizzaboy):


Bạn sẽ đi du lịch trở lại Venice, nơi bạn sẽ được tham gia vào việc giao bánh pizza, di chuyển thông qua các kênh đặt dọc theo đường phố. Bạn phải rất cẩn thận không để rơi vào một hàng rào đột nhiên xuất hiện. Đối với mỗi giao bánh pizza bạn sẽ nhận được một rất cần thiết cho bạn tiền.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.