trò chơi Superbike online

trò chơi Superbike

Superbike (Superbike):

Đó là cuộc đua khá nguy hiểm trên một xe gắn máy. Đối với số dư và kiểm soát sử dụng các mũi tên. Điều chính không phải là lộn ngược. Đường rừng sẽ bao gồm các Rockies. Có lẽ ngay cả một đoạn đường nguy hiểm và ngay lập tức đá mạnh.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa