trò chơi Khi Plague Came online

trò chơi When The Plague Came

Khi Plague Came (When The Plague Came):


Một căn bệnh khủng khiếp của thời Trung cổ - bệnh dịch hạch là trở lại! Và bây giờ hành động của nó không dẫn đến cái chết của một người bình thường. Sau cái chết của mỗi nước dâng, trở thành một xác chết, khát khao để hương vị thịt người. Bạn đã giải quyết trên một bức tường sắt cho một cặp vợ chồng với một khẩu súng lớn. Bắn xác và tiết kiệm cuộc sống của riêng mình.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.