trò chơi Mũ rơm samurai 2 online

trò chơi Straw Hat Samurai 2

Mũ rơm samurai 2 (Straw Hat Samurai 2):

Trong thời gian cuộc chiến tranh lớn luôn luôn có những người sẵn sàng mạnh dạn và can đảm chiến đấu chống lại kẻ thù. Kẻ thù đã đi xung quanh đối tượng quan trọng của tiểu bang của bạn và bắt đầu bắt họ, quân đội của bạn đi theo con đường bên phải, và bạn quyết định chiến đấu một mình. Bây giờ cuộc sống của bạn chỉ là trong tay của bạn. Chống lại samurai của bạn bằng cách sử dụng chuột trên cuộc đình công.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa