trò chơi Ski maniacs online

trò chơi Ski Maniacs

Ski maniacs (Ski Maniacs):

Nếu vậy bạn có thể thực hiện mỗi ngày của mình, sau đó bạn sẽ là người hạnh phúc nhất. Sau khi tất cả, trượt tuyết là phần tử của bạn, đó là cuộc sống của bạn và đó là sở thích của bạn, mà trong những năm qua đã phát triển thành công việc. Bạn là huấn luyện viên trên sườn núi, và dạy mọi người không chỉ là quyền đứng trên ván trượt, bạn đã sẵn sàng để dạy cho họ quyền để đi du lịch và quyền để thực hiện tất cả các thao tác điêu luyện mà không rơi, và ở lại trên ván trượt, nó rất mát mẻ.

" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa