trò chơi Thiết lập các khối gia đình hạnh phúc online

trò chơi Set the Blocks Happy Family

Thiết lập các khối gia đình hạnh phúc (Set the Blocks Happy Family):

Chim ác để chụp ảnh rất dễ dàng, đủ để bắt tất cả các hội đồng cộng đồng. Nhưng để làm việc này nhanh hơn, bạn cần phải giải quyết một câu đố nhỏ. Lắp ráp các gạch một cách nhanh chóng và đó là sự thật mà bạn quay hình ảnh đầy màu sắc với sự tham gia của họ. Khi bạn hoàn thành tất cả các điều kiện, những con chim sẽ đồng ý đặt ra cho máy ảnh. Sử dụng chăm sóc hợp lý khi thực hiện nhiệm vụ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa