trò chơi 300 dặm để Pigsland online

trò chơi 300 miles to Pigsland

300 dặm để Pigsland (300 miles to Pigsland):

Nhấn đất nước của lợn và sau đó mục tiêu của bạn sẽ được thực hiện, nhưng xét theo tiêu đề, nó là đến chúng tôi chạy nhiều như 300 dặm, với tốc độ của hryushek nhỏ, nó sẽ đưa bạn một thời gian dài. Thu tiền xu trên đường đi, bạn có thể truy cập đến những đổi mới sẽ giúp bạn vượt qua bất cứ điều gì mà sẽ cản trở bạn nhận được đến đích cuối cùng.