trò chơi Tirvik online

trò chơi Tirwik

Tirvik (Tirwik):


Bạn đã bao giờ quản lý các đối tượng ngẫu nhiên? Sau đó, đã đến lúc thử tay hoặc thậm chí lập hồ sơ. Bạn sẽ thấy một trường toàn bộ với các ô vuông có màu khác nhau và chúng cần phải được sắp xếp lại để xây dựng các đường ngang hoặc dọc. Tập trung vào màu sắc và trở thành người chiến thắng.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.