trò chơi Nhảy qua nó online

trò chơi Jump'It

Nhảy qua nó (Jump'It):


nhân vật không hề sợ hãi của chúng tôi chạy qua mái nhà và nhà phụ khác nhau được đặt rất cao so với mặt đất, do đó, ông thích làm nhưng không luôn luôn có thời gian để phản ứng theo thời gian, và ông này yêu cầu bạn giúp đỡ! Ông sẽ di chuyển khá nhanh chóng, nhưng bạn nên suy nghĩ về khi nó là cần thiết để nhảy mà anh có thể hạ cánh trên mái nhà kế tiếp và tiếp tục trên con đường của mình, những mái nhà sẽ được rất nhiều trên đã sẵn sàng!

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.