trò chơi Quân sự Race online

trò chơi Military Rush

Quân sự Race (Military Rush):


Bạn điều khiển một chiếc xe máy và ATV trong các hình thức của quân đội. Chiều dài của con đường là một địa hình đồi núi, do đó, là một pofintit khả năng bay và thu thập tất cả các quả lựu đạn rải rác. Điều này sẽ cung cấp cho bạn nhiều điểm hơn. Lái xe ATV có thể mũi tên trên bàn phím.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.