trò chơi Ludo online

trò chơi Flash Ludo

Ludo (Flash Ludo):


Trong trò chơi này, bạn sẽ cần một số tiền nhất định của thời gian để xếp hạng tất cả các chip của bạn, mà sẽ được đặt ở phía trước của bạn. Một khi bạn bắt đầu trò chơi, bạn sẽ thấy bốn ổ khóa màu sắc khác nhau. Gần mỗi khóa sẽ được đặt một số lượng nhất định của những con tốt. Để giành chiến thắng, bạn cần càng nhanh càng tốt để xây dựng tất cả bốn nhân vật trong đúng nơi xung quanh công chúa. Nếu bạn quản lý để làm điều đó, và bạn sẽ có thể xây dựng tất cả những con tốt trong đúng nơi, bạn có thể đi đến cấp độ tiếp theo của trò cung cấp.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.