trò chơi Chữ cái tấn công online

trò chơi Alpha Attack

Chữ cái tấn công (Alpha Attack):


Buổi sáng trong thành phố không được đề cập một cách rõ ràng. Tất cả công dân vẫn đang ngủ một cách hòa bình, nhưng hàng trăm tên lửa khác nhau bay vào họ. Chỉ có bạn mới có thể lưu các thành phố và người dân khỏi các cuộc tấn công của alpha này. Để làm điều này, xem những gì các thư được đánh dấu mỗi tên lửa và PUSH cùng một nút trên bàn phím. Nếu bạn đã nhập đúng mã, các tên lửa tự hủy. Vội vàng để đẩy lùi các cuộc tấn công.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.