trò chơi xe tải Mỹ online

trò chơi American truck

xe tải Mỹ (American truck):


Bạn muốn cảm thấy giống như một người lái xe tải khổng lồ? Bạn cần phải khéo léo quản lý các quái vật cồng kềnh trên đường, và đồng thời cố gắng nhẹ nhàng phù hợp với phong trào chung. Như trong thực tế, nó là cần thiết để vượt qua những người bình thường băng qua đường, phải cẩn thận trên lần lượt và không tạo ra tình huống khẩn cấp. Điều quan trọng là công viên một cách chính xác chiếc xe ở một nơi dành riêng để hoàn thành công ngưỡng.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.