trò chơi Phineas và Ferb đối tượng ẩn online

trò chơi Phineas and Ferb hidden object

Phineas và Ferb đối tượng ẩn (Phineas and Ferb hidden object):

Kẻ tinh nghịch và vui sống trong ngôi nhà này. Lớn gia đình đi dạo, nhưng họ mất đi một số mặt hàng quan trọng. Giúp họ tìm thấy những thứ sử dụng tất cả sức mạnh của mình quan sát. Bạn có đủ thời gian để cố gắng tránh các nhấp chuột sai.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa