trò chơi Âm quên trong Super Mario thế giới 2 online

trò chơi Sonic Lost in Super Mario World Part 2

Âm quên trong Super Mario thế giới 2 (Sonic Lost in Super Mario World Part 2):

Không ai biết những gì tội lỗi như vậy, nhưng các hedgehog Sonic bị lưu đày ... vào thế giới của Mario vui. Bây giờ trong gai của nó, nhưng vai mong manh bỏ một gánh nặng quá lớn, có thể xử lý chỉ giúp bạn, bởi vì bạn có thể biết thêm về các thợ sửa ống nước trên thế giới hơn Sonic. Đồ chơi truyền thống đi kèm với âm nhạc vui vẻ, rất giống với các họa tiết, cũng như các nhân vật mới và thú vị ban đầu.