trò chơi Avatar Dress Up online

trò chơi Avatar Dress Up

Avatar Dress Up (Avatar Dress Up):


Hôm nay bạn phải chọn trang phục cho nhân vật nữ chính của bộ phim Avatar - Neytiri. Giúp cô chọn quần áo tốt nhất từ ​​các quy định trong các trò chơi và tạo ra một hoàn hảo make-up. Kiểm soát là với con chuột.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.