trò chơi Gswitch online

trò chơi G switch

Gswitch (G switch):

Các kỹ sư đã tạo ra một robot sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ của người đàn ông. Sau khi tất cả, các robot hiện nay có thể vượt qua các bài kiểm tra như vậy, mà không nằm dưới sức mạnh của người đàn ông. Nhưng chúng ta cần phải hiểu tất cả các ông thực hiện khi họ cần, hoặc rằng vẫn cần phải điều chỉnh nó. Sau khi phát hành khối lượng của robot như vậy không phải là một vấn đề. sau đó khi một vấn đề là nó sẽ phá vỡ, hoặc là ông không có khả năng đó để thực hiện.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa