trò chơi Hậu vệ pháo đài online

trò chơi Defender fortress

Hậu vệ pháo đài (Defender fortress):


Bạn để lại các hậu vệ của vua của họ. Bảo vệ vương quốc của bạn từ xâm lược kẻ thù. Bắn mũi tên ở rợ người chạy vào tường lâu đài.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.