trò chơi Ánh sáng cách online

trò chơi Light the way

Ánh sáng cách (Light the way):

Một trò chơi đố thú vị mà phải áp dụng một số kiến ​​thức về vật lý. Anh hùng của chúng tôi được thực hiện với những con ma khác nhau. Để tiêu diệt chúng, bạn cần phải mang lại cho họ một tia mạnh mẽ và sau đó bạn đi qua để cấp độ tiếp theo.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa