trò chơi Chronicle Raynor online

trò chơi Chronicles of Raynor

Chronicle Raynor (Chronicles of Raynor):


Bạn là một phần trong mười đại lý hàng đầu và gửi đến một trong các trạng thái của thế giới thứ ba để tiến hành thanh lý một tổ chức khủng bố. Giữ vũ khí của bạn đã sẵn sàng, các băng nhóm sẽ bò ra từ tất cả các vết nứt và cố gắng để bắn bạn, mà không đòi hỏi tên và tiêu đề.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.