trò chơi Kết hợp các yếu tố online

trò chơi Elements Unite

Kết hợp các yếu tố (Elements Unite):


Phù thủy trẻ không bao giờ ngồi nhàn rỗi, bởi vì ác không ngủ, và các chiến binh của ánh sáng không phải là quá nhiều! Với nhiều thách thức đối với các trẻ Warden, nhưng lần này, các cô gái sẽ không giúp đỡ không phải kiến thức của họ cũng không phải là khả năng chỉ huy các yếu tố. Bấm vào các viên sỏi mà trên đó các biểu tượng của bốn lực của tự nhiên được thể hiện, đừng để các yếu tố để điền vào các sân chơi.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.