trò chơi Coober online

trò chơi Cuber

Coober (Cuber):


Bạn đặt một màu xanh lá cây cười trong một khu vực đặc biệt được đánh dấu. Nếu vùng màu đỏ, cười không nên đến đó. Để đặt smiley đúng cách, bạn đặt trên các số liệu khác nhau. Nhưng họ không được tự do, bạn phải trả tiền cho họ. Tại tất cả các cấp có số tiền cần thiết để mua hàng. Trong tổng số bạn phải vượt qua 25 cấp độ.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.