trò chơi WereBox online

trò chơi WereBox

WereBox (WereBox):

Ở đây bạn sẽ được chứng kiến ​​một cuộc chiến ly kỳ giữa các hộp màu đỏ và màu xanh. Bạn sẽ quản lý các đội xanh. Ở mỗi cấp độ, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều hộp, và bạn nên làm như vậy đó sẽ là kẻ thù của bạn màu đỏ rơi xuống phía dưới. Khi bạn nhấn chuột vào các khối màu xanh nó biến thành một quả bóng màu da cam và bắt đầu kotitsya, nếu bạn nhấn nó một lần nữa, nó sẽ tái khối. Hãy thử suy nghĩ về tất cả những hành động của bạn và bạn sẽ đạt được một kết quả tích cực.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa