trò chơi Cực Bob online

trò chơi Polar Bob

Cực Bob (Polar Bob):

Nữ hoàng đã đánh cắp một số chim cánh cụt ác. Họ báo cáo vị trí của mình để mang lại một túi tiền. Nhưng nhân vật chính của chúng ta sẽ không phải trả bất cứ điều gì để những kẻ bắt cóc và họ bay trên jetpacks của họ. Ép xung nó khó khăn hơn để ngăn chặn nó rơi xuống. Sau mỗi chuyến bay, không quên để đến phần cải thiện.