trò chơi Khối nghiền online

trò chơi Cube Crush

Khối nghiền (Cube Crush):

Đây là một câu đố thú vị-masher. Bạn sẽ được sử dụng chuột để bấm vào cùng lĩnh vực gạch để có được loại bỏ chúng. Trên một lĩnh vực tương tự phải có ít nhất 3 gạch cùng màu, nhưng nó là tốt hơn nếu có nhiều hơn. Chạy các mức độ công việc, và bạn sẽ tìm thấy những điều sau đây, phức tạp hơn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa