trò chơi Con đia online

trò chơi Leech

Con đia (Leech):

Cảm thấy mình như một con đỉa đói mà bơi trong hồ và tìm kiếm một nạn nhân cho bữa ăn tối. Trong trò chơi này, những con đỉa rất thích dính vào chân với vết thương hở, hoặc trong trường hợp nặng, để tay chân không bị hư hỏng, nhưng không phải là terribly thích của cơ thể với các bản vá lỗi. Để lấy các nạn nhân click vào nó với nút chuột trái. Thực hiện theo chữ khắc trong bữa ăn trưa, hay một vụ nổ leech.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa