trò chơi Dancing vài online

trò chơi Dancing Couple Dress Up

Dancing vài (Dancing Couple Dress Up):


Nhiệm vụ của bạn - để chọn một bộ trang phục cho một bạn nhảy. Họ có cho đến nay chỉ có một buổi tập, nhưng với sự phù hợp với bạn cần phải quyết định bây giờ, làm quen với nó trong điệu múa, và rằng nó không hạn chế chuyển động, và vẻ đẹp kết hợp với một đối tác tuxedo. Cho phù hợp, sử dụng chuột.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.