trò chơi Artillery Cannon 2 online

trò chơi Cannon Blaster 2

Artillery Cannon 2 (Cannon Blaster 2):


Trước khi bạn là một người đặt kỷ lục thế giới để vượt qua khoảng cách bằng cách sử dụng các khẩu pháo. Bạn ông sẽ thực hiện vai trò của trợ lý. Trong nhiệm vụ bạn sẽ được để xem nó là con đường của các anh hùng đã không có bất kỳ vật lạ, và nó rơi đúng vào miệng của khẩu súng khác.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.