trò chơi Chiến tranh thế giới của zombie online

trò chơi World war of the zombie

Chiến tranh thế giới của zombie (World war of the zombie):

Thây ma sống trong cùng thành phố hoàn toàn mất kiểm soát, họ bắt đầu tấn công thường dân, bây giờ nói đến điểm mà tất cả mọi người có để chống lại chúng một mình. Nhưng có một vài đại lý đặc biệt được chỉ đạo cụ thể để tiêu diệt các zombie và các mặt hàng cộng với hái của họ từ một zombie đóng góp vào sự phát triển của các đại lý, không phải là một nghề nghiệp, nhưng cũng trong chiều cao và chiều rộng và sức mạnh của tác động.