trò chơi Cực Snowboard online

trò chơi Extreme Snowboard

Cực Snowboard (Extreme Snowboard):


Tới các cạnh của tuyết và cuộn tròn trên một chiếc ván trượt! Chỉ cần đi xe không phải là rất dễ dàng, đặc biệt là nếu bạn là một người mới bắt đầu! Chúng tôi sẽ phải bắt đầu thực hành, vì các nỗ lực đầu tiên để vượt qua một cuộc hành trình nguy hiểm dài như vậy, không ai có thể. Đừng quên để thu thập tất cả các ngôi sao, và nếu có thể để làm thủ thuật cho họ, bạn sẽ được tặng điểm thưởng. Hãy cẩn thận và thông minh!

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.