trò chơi Hình phạt online

trò chơi Penalty

Hình phạt (Penalty):


Đưa bóng vào lưới một cách chính xác, chọn arc thổi và chỉ cuối cùng quyết định trên có hiệu lực của cú đánh. Nhưng hãy nhớ rằng không phải lúc nào tác động đến lực lượng sẽ ghi bàn. Tất cả mọi thứ bạn cần phải kết hợp dần và chỉ có được phạt cao như vậy.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.