trò chơi Thời gian Popcorn online

trò chơi Popcorn Time

Thời gian Popcorn (Popcorn Time):


quán cà phê của bạn nằm gần nhà hát rất và trước mỗi phiên bắt đầu từ lòng Mặt trận. Mọi người đều cố gắng để có thời gian để mua bỏng ngô và nước trái cây trước khi bộ phim bắt đầu. Vì vậy chúng tôi phải làm việc một cách nhanh chóng, quản lý để điền vào kulechek bỏng ngô tươi chuẩn bị và nước trái cây đổ mà muốn để có được một bộ phim buff.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.