trò chơi phẫu thuật cánh tay online

trò chơi Arm surgery

phẫu thuật cánh tay (Arm surgery):

Sự chú ý của bạn trò chơi nhất định, trong đó kể về câu chuyện khó khăn như thế nào để trở thành một bác sĩ và có trách nhiệm. Sau khi tất cả, bạn phụ thuộc vào cuộc sống của người khác, và nên cho phép ngay cả một sai lầm nhỏ và tất cả mọi thứ đi sai. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận làm theo tất cả những lời khuyên và hướng dẫn sẽ xuất hiện trong trận đấu, nên mọi việc đều ổn, và bệnh nhân đang dần hồi phục.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa