trò chơi Rồng Mahjong online

trò chơi Dragon Mahjong

Rồng Mahjong (Dragon Mahjong):


Trò chơi này sẽ đưa bạn vào hang ổ của con rồng, mà sẽ cho phép bạn để có được ra khỏi nhà mình, nếu bạn đánh bại anh ta trong một trò chơi mạt chược. Nhiệm vụ của bạn là để loại bỏ các thẻ tương tự từ phía sau của một con rồng và một chiếc bàn nhỏ đặt phía bên phải của sân chơi. Nhanh lên, vì con rồng được để bàn, các trò chơi sẽ kết thúc.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.