trò chơi 3D Desert Dash online

trò chơi 3D Desert Dash

3D Desert Dash (3D Desert Dash):


Trong trò chơi này bạn kiểm soát, bay máy, mà điều khiển nhân vật chính của trò chơi này. Nếu bạn gặp trên đường, với nấm không gian, không nghĩ rằng trong một thời gian dài, và cảm thấy tự do để bắn chúng, chứng khoán, trống rỗng, chai bình thường của bạn. Để kiểm soát, bạn phải sử dụng bàn phím. Phía bên kia đường, bạn có để thu tiền.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.