trò chơi Kho online

trò chơi Bunker Defence

Kho (Bunker Defence):


Đối với tất cả người hâm mộ bảo vệ và bắn Bunker chụp hoàn hảo - Survival. Ở đây, nhiệm vụ chính của bạn sẽ được bảo vệ hầm từ các thiết bị của đối phương. Súng vũ khí chính của bạn, mà bạn có thể cải thiện trong suốt trò chơi. Bằng phương tiện của con trỏ di chuyển, bắn bằng cách nhấn nút chuột trái. Thưởng thức tất cả các trò chơi.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.