trò chơi Bob online

trò chơi Called Bob

Bob (Called Bob):


Mũi tên lên - ném bong bóng và bắn hạ các quả bóng mũi tên trái và bên phải - di chuyển.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.