trò chơi Bóng thác online

trò chơi Poppable Cascade

Bóng thác (Poppable Cascade):


UFO bay và ngủ thiếp đi toàn bộ lĩnh vực bóng của màu sắc và kích cỡ khác nhau. Để thoát khỏi những quả bóng, nhấn chuột vào các nhóm của quả bóng của cùng một màu sắc, kích thước không quan trọng. bong bóng trong suốt được lấy ra từng cái một.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.