trò chơi Himalaya: Yeti Strikes Back online

trò chơi Himalayas: Yeti Strikes Back

Himalaya: Yeti Strikes Back (Himalayas: Yeti Strikes Back):


Trong phần xa nhất của sinh sống băng yeti đông lạnh. Ông tránh mọi người, nhưng mọi người đã đến trong xứ mình, xây dựng một khu nghỉ mát trượt tuyết ở khu vực gần hang động của mình. Bây giờ yeti thì không còn gì để tự bảo vệ chống lại những kẻ xâm nhập. Đối với các anh hùng sẽ luôn luôn theo một nhiếp ảnh gia người muốn nắm bắt nó. Sử dụng kỹ năng để cố gắng luồn lách ra khỏi chụp ảnh, nếu các nhiếp ảnh gia bạn từ trong khung - bạn bị mất. Nó cũng là cần thiết để can thiệp để trượt tuyết đi qua, ném khối lớn của họ về tuyết, làm mọi thứ để cứu lãnh thổ của họ.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.