trò chơi Doll chơi bóng chuyền online

trò chơi Ragdoll Volleyball

Doll chơi bóng chuyền (Ragdoll Volleyball):


Sử dụng mũi tên để điều khiển những con rối để nuôi bóng nhấn spacebar. Trên bức tường phía sau có một nút bằng chữ X nếu bạn nhận bóng trở lại, các đối tượng xuất hiện để được can thiệp với các đối thủ. Nhiệm vụ của bạn là không để cho quả bóng rơi trên mặt của bạn trong lĩnh vực này.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.