trò chơi Fight submarine

Chiến tàu ngầm (Fight submarine):

Tàu ngầm của bạn là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, nhưng bạn phải vượt qua một số lượng lớn các tàu chiến và tàu ngầm bảo vệ các vùng biển của đối phương. cho lệnh nổ súng, đánh kẻ thù trước mặt anh và không để cho anh ta có được cho bạn, có thể làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa