trò chơi The Strangers 4 online

trò chơi The Strangers 4

The Strangers 4 (The Strangers 4):

Bây giờ bạn phải đi như một commando, di chuyển xung quanh thành phố, chiến đấu nơi khốc liệt. Lấy bản đồ chấm đỏ và quay trở lại, sẵn sàng ngay lập tức tham gia vào một cuộc đấu súng với kẻ thù, cố thủ trong các tòa nhà. Để tiêu diệt chúng, bạn cần phải hoàn hảo kiểm soát vũ khí của mình, chụp một cách nhanh chóng và chính xác, không cho phép kẻ thù để làm cho phản ứng bức ảnh.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa