trò chơi Chiến tranh trên đường ray online

trò chơi Rail of War

Chiến tranh trên đường ray (Rail of War):

Bọc thép kỹ sư. Và bạn có để cung cấp các hàng hóa từ điểm A đến điểm B. Nhưng khó khăn là giữa những điểm này của lãnh thổ đối phương. Trước khi rời khỏi, bạn trang bị cho tàu của bạn, thêm xe ô tô và cài đặt trên vũ khí của họ. Trong trò chơi, bạn có thể kiểm soát tốc độ của tàu, và thay đổi đường dẫn, quay theo chiều kim đồng hồ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa