trò chơi Sơn Động vật online

trò chơi Paint Animals

Sơn Động vật (Paint Animals):


Trước khi bạn là dễ thương, nhưng không đẹp gấu đen và trắng. Để hình ảnh trở nên thú vị hơn nhiều nó rõ ràng là cần thiết để vẽ. Đi một bàn chải và sơn Moka và sau đó bắt đầu đưa các yếu tố của bảng màu khác nhau.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.